Hankkeemme järjestää vuosittain festivaalit, joilla pyrimme herättämään keskustelua monilajisesta oikeudenmukaisuudesta sekä tukemaan ihmisiä toimimaan luonnon monimuotoisuuden puolesta. Ensimmäiset MUST-festivaalit juhlittiin kesäkuun alussa Turussa.

Ensimmäiset MUST-festivaalit toivat yhteen uusimman tutkimustiedon ja kaupunkilaisten näkemykset monilajisesta oikeudenmukaisuudesta Turussa 7.–8.6.2024. Monipuolinen festivaaliohjelma tarjosi osallistujille mukaansatempaavia kokemuksia, vuorovaikutteisia esityksiä ja yhteisöllisiä keskusteluja, joissa kuvittelimme ja rakensimme yhdessä kaikkien elävien olentojen kesken jaettua kaupunkia.

Festivaalien aikana toimme monilajisesta oikeudenmukaisuudesta kiinnostuneet turkulaiset yhteen MUST-hankkeen tutkijoiden kanssa useissa tapahtumissa. Tavoitteenamme oli, että tutkijat ja festivaaliosallistujat jakavat ajatuksiaan, oppivat monilajisesta oikeudenmukaisuudesta toisiltaan ja rohkaistuvat toimimaan luonnon monimuotoisuuden suojelemisen puolesta.

Lisäksi festivaalit antoivat osallistujille tilan jakaa omia kokemuksia ja näkemyksiä monilajisesta kaupunkielämästä sekä kokea yhteisöllisyyttä tärkeiden yhteiskunnallisten aiheiden äärellä. Me tutkijat opimme festivaalien kohtaamisista paljon – ja palautteen mukaan niin oppivat myös osallistujat.

Joukko ihmisiä on kupoliteatterin sisällä seuraamassa audioviduaalista näytöstä Suomen metsien äänimaisemien muutoksista. Kolmelle kankaalle on heijastettu kuvia metsästä ja lisätietoa. Kuva: Christopher Raymond.

Järjestimme MUST-festivaaleilla kaksi keskustelutilaisuutta, joissa keskustelimme maankäytöstä Turun alueella sekä ihmisen ja luonnon monimuotoisuudesta. Veimme osallistujat myös kierrokselle Suomen metsien äänimaisemiin uudessa kupoliteatterissamme. Kupolissa keskustelimme ihmisen vaikutuksesta metsien äänimaisemiin muun muassa Auralan Nuorten kesätoimintaan osallistuvien 40 lapsen kanssa.

Monimuotoisuuskioskilla Turun taidemuseolla tutkija näyttää festivaaliosallistujalle karttatietoja tietokoneen ruudulta. Kuva: Agustin Garagorry.

Festivaalien aikana Turun taidemuseolla kävi kuhina. Museon aulan monimuotoisuuskioskissa toimme luonnon monimuotoisuutta ja kaupunkitilaa kuvaavat kartta-aineistot kaupunkilaisten nähtäville. Lisäksi taidemuseon kanssa järjestämämme opastettu teemakierros Handle with care -näyttelyyn johdatti festivaalikävijät käsityksiin hoivasta sekä sen ymmärtämiseen vastuulliseksi ja vastavuoroiseksi elämisen ja olemisen tavaksi, jossa ihmisten ja ei-inhimillisten olentojen maailmat kohtaavat.

Joukko ihmisiä Puolalanpuistossa Turun taidemuseon edustalla lähdössä opastetulle puistokävelylle. Kuva: Agustin Garagorry.

Puolalanpuistossa pohdimme puolestaan, miten puistoon voi tutustua, jos oppaana toimii orava, perhonen, lokki tai voikukka. Mitä uutta näkökulman vaihtamisesta voi oppia? Uudenlainen kokeminen ja toisten kaupunkilaisten – sekä ihmisten että muiden eläinten – näkökulman lainaaminen on tärkeä osa monilajisen oikeudenmukaisuuden ymmärtämistä. Oli hienoa nähdä, millaisia ajatuksia lyhytkin vierailu tutussa puistossa herätti.

Palaute post-it-lapulla puistokävelylytä, jossa lukee: Siinä Eläin-opas tehtävässä oli kiva seurata eläimiä ja muita eläimiä. Hymiöitä. Kuva: Pauliina Rautio.

MUST-hankkeen tutkijoille festivaali oli tärkeä mahdollisuus aineiston keräämiseen. Lisäksi opimme ymmärtämään paremmin ihmisten erilaisia käsityksiä ja ajatuksia monilajisesta oikeudenmukaisuudesta.

Keskusteluissa nousivat esiin esimerkiksi kaupunkiin kohdistuvat tarpeet ja niiden väliset jännitteet; luontoarvojen puolustaminen on helppoa silloin kun muista tarpeista ja tavoitteista ei tarvitse tinkiä. Eräs osallistujamme muotoili tämän osuvasti: ”Muutos kaupungissa lähtee rakentamisen tarpeesta eikä detaljitasolla luontoarvoja voi puolustaa, jos sitä ei ole jossain erikseen normitettu.

Olemme festivaaliosallistujille hyvin kiitollisia yhteisestä ajasta ja ajatustenvaihdosta – tämä auttaa meitä tekemään tutkimusta sekä sanoittamaan monilajiseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä näkökulmia mahdollisimman ymmärrettävästi ja kiinnostavasti myös jatkossa. Kiitos, että olit mukana!

Salla Kässi & Kari Jalonen, Demos Helsinki

Kuvat: 1., 3. ja 4. Agustín Garagorry, 2. Christopher Raymond, 5. Pauliina Rautio.