MUST-hankkeen tulokset

Tutustu aineistoihin

Integroidut ratkaisut

Hankkeessamme kehitetyt menetelmät ja työvälineet monilajisen siirtymän edistämiseen

  • Kokemuksellisia menetelmiä monilajisista tarpeista keskustelemiseen ja oppimiseen yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi. Menetelmien avulla tehdään näkyväksi luontokadon yhteiskunnallisia vaikutuksia(WP2, WP6)
  • Tilallisia ratkaisuja luonnolle annettujen arvojen näkyväksi tekemiseen >Kehitetään MUST-Tila – audiovisuaalinen tila, jota hyödynnetään monilajisen siirtymän vaatimien johtopäätösten ymmärryttämisessä. (WP1, WP3, WP4)
  • Monialaiset, luonnon huomioivat hallinnon toimintamallit. Hankkeessa kehitetään MUST-kompassi: verkkopohjainen työkalu luonnon monimuotoisuutta kehittävien strategioiden, politiikkaratkaisujen ja muiden toimien seurantaan ja koordinointiin (WP5, WP6).
  • Kyvykkyyksien kehittämisohjelma. Ohjelma luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä tarvittavan osaamisen ja yhteistyökyvyn kehittämiseksi paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Ratkaisut kehitetään osana MUST-Laboratoriota.

Muut aineistot

Valikoima hyödyllisiä materiaaleja

Multispecies justice: What is it?