Oikeudenmukaisuutta kaikille lajeille

Uusia strategioita luonnon monimuotoisuutta tukeville ratkaisuille

Tutkimustavoitteet

Pyrimme ymmärtämään paremmin ihmisen ja luonnon välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia käytännönläheisen tutkimusotteemme avulla.

Toisiinsa kytkeytyvien tarpeiden sisällyttäminen suunnitteluprosesseihin

Tutkimme miten tunnistaa ihmisten ja muiden lajien toisiinsa kytkeytyviä tarpeita sekä erilaisia tapoja sisällyttää ne suunnittelu- ja päätöksentekorakenteisiin.

Hyötyjen ja
haittojen jakaminen oikeudenmukaisemmin

Luomme järjestelmiä, joilla yhteiskunnallisia ongelmia ratkovia, luonnosta kumpuavia ratkaisuja saadaan yhdistettyä kaupunki- ja aluetason suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tavoitteena on varmistaa, että ratkaisujen hyödyt ja haitat jaetaan oikeudenmukaisesti ihmisten ja muiden lajien kesken.

Toimijuuden antaminen niille lajeille, joita emme yleensä kuule tai ymmärrä

Näytämme, kuinka päätöksenteossa usein sivuun jääneet äänet saadaan kuulumaan aktiivisesti suunnittelussa ja päätöksenteossa. Autamme kehittämään näihin käytäntöihin vaadittavia kykyjä ja ymmärrystä..

MUST-hankkeen tiekartta

Seitsemän työpakettia (WP tai ’work packages’) ohjaavat projektin tavoitteiden saavuttamista

Oikeudenmukaista luontokadon jarruttamista viidellä alueella

Työskentelemme kolmessa maassa ja viidessä eri kokoisessa ja sosioekonomisesti erilaisessa kaupungissa ja kaupunkiseudulla. Tuemme niitä työssään luonnon monimuotoisuuden oikeudenmukaisessa ja kestävässä suojelussa.