Etusivu2024-06-20T07:54:26+02:00

Monilajinen siirtymä –

mitä, miksi ja miten

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen haastaa luopumaan ajatusmallista, jonka mukaan ihminen hallitsee muuta luontoa. Tarvitsemme sekä toisiamme että luontoa voidaksemme kaikki hyvin.

Visiomme on mahdollistaa monilajinen siirtymä kohti elämäntapaa, jossa ihmisen ja muiden lajien hyvinvointi nähdään itseisarvoisina ja toisiaan tukevina. Tässä työssä etsimme tapoja tehdä näkyväksi ja poistaa epätasa-arvoa eri ihmisryhmien, luonnon muiden lajien sekä eri populaatioiden välillä. Luomme siirtymän edistämiseksi käsitteistöä, tietoa ja käytännön työvälineitä, jotka antavat esimerkiksi kansalaisille, opettajille, kaupunkisuunnittelijoille ja päätöksentekijöille mahdollisuuden vertailla eri lajien välisiä suhteita niin keskustelutilanteissa kuin päätöksenteossa.

MUST-laboratorio

Monilajista siirtymää edistävän liikkeen kotipesä

MUST-festivaalit

Järjestämme kesäisin tapahtumia joissa houkuttelemme, kokoamme ja innostamme ihmisiä ja yhteisöjä osallistumaan luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

MUST-tila

Hyödynnämme työssämme liikuteltavaa audiovisuaalista tilaa, jossa kuka tahansa pääsee kokemaan ja oivaltamaan, mitä tutkimus kertoo muiden lajien tarpeista ja mitä kaikkea monilajinen luontokokemus ja tulevaisuus voivat olla. MUST-tila luo kokemuksellisen pohjan hankkeessa mukana olevien kaupunkien ja yhteisöjen keskusteluille, oppimiselle ja päätöksenteon kehittämiselle.

MUST-foorumit

Tuomme yhteen monilajisen siirtymän pohjalla olevan tieteen sekä viranhaltijat ja päätöksentekijät. Kehitämme yhdessä siirtymän vaatimia päätöksenteon malleja ja strategioita niin alueellisella kuin kansallisella tasolla.

Miten luonto tuodaan päätöksentekoon ihmisen rinnalle?

Laajennamme ymmärrystä ihmisen suhteesta muihin lajeihin

Monimuotoiset ekosysteemit köyhtyvät kaikkialla maailmassa nopeasti, koska talouden ja päätöksenteon näkökulmasta luonto on vain resurssi ja pääoman lähde.

Tavoitteenamme on ymmärtää millaiset suhteet ihmisten ja muiden lajien välillä voivat tuottaa ja ylläpitää ekologista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Tämä ymmärrys auttaa kehittämään yhteiskunnallisiin ongelmiimme ratkaisuja, joiden ansiosta kaupunkialueiden sosiaalinen ja ekologinen kestävyys perustuisi sekä ihmisten että muiden lajien yhtäaikaiseen huomioimiseen.

MUST-tiimi

Asiantuntijat luomassa monilajista tulevaisuutta

Tutkimusyhteisömme kokoaa eri tieteenaloilta tutkijoita, jotka yhdessä edistävät monilajista siirtymää. Tutkijoidemme toisiaan täydentävät taustat mahdollistavat MUST-hankkeen tavoitteiden saavuttamisen.

Uutiset

Pysy kuulolla hankkeen toiminnasta ja tapahtumista

MUST-foorumit
MUST-festivaalit
Go to Top